Økologisk fotavtrykk? Karbonfotavtrykk? Forminsk ditt klima-avtrykk!

“Økologisk fotavtrykk” og “karbonfotavtrykk” er ord som går igjen i artikler og statistikker angående miljøet.Så jeg har sjekka litt rundt og kommet fram til forklaringer på disse uttrykkene. -Det økologiske fotavtrykket er et mål på menneskenes forbruk av fornybare naturressurser. Som for eksempel tømmer, fisk, ferskvann osv. Ved å sammenlikne menneskers økologiske fotavtrykk med naturens … Continue reading Økologisk fotavtrykk? Karbonfotavtrykk? Forminsk ditt klima-avtrykk!

Mitt 2020 nyttårsforsett | Shoppestopp – No buy – Low buy

Shoppestopp – now buy – low buyAlle disse begrepene betyr egentlig at man setter en periode hvor man må forholde seg til sine egne satte handleregler.  Denne utfordringen er perfekt om man trenger å spare eller betale ned gjeld. Eller fordi en atferdsendring må til for å stagge uønskede handlevaner. Kanskje man vil nærme seg … Continue reading Mitt 2020 nyttårsforsett | Shoppestopp – No buy – Low buy